slogan

CHUYÊN XÓA TÀI KHOẢN SAMSUNG ACCOUNT

Chuyên xóa tài khoản samsung account  tất cả các dòng máy Samsung : Note8, S8 plus, S8, S7 Edge,S7,Note FE, Note 5, S6 edge plus, Galaxy s6, S6 edge, S5, Note 4, Note edge, Note 3, Galaxy J, Galaxy A...


Biểu hiện:

- Sau khi khôi phục cài đặt gốc, wipe data, hard-reset, factory reset hoặc nâng cấp phiên bản mới thì máy hiển thị màn hình đăng nhập tài khoản Samsung Account, nếu kiểm tra ở Download Mode sẽ thấy dòng Reactivation Lock ON

- Màn hình đăng nhập trên thiết bị báo : This device is locked because of an abnormal factory reset. Sign in to the Samsung account that you have already signed in to on this device to confirm that it bebongs to you.

- Thiết bị này bị khóa do có quá trình khôi phục cài đặt gốc bất thường. Đăng nhập vào Samsung account mà bạn đã đăng nhập trên thiết bị này để xác nhận là thiết bị của bạn - An abnormal factory reset has been reported on this device. Sign in to the Samsung account that you have already signed in to this device to confirm this reset.

- Không thể cài rom, recovery, up rom qua odin báo failed đỏ

- Bị khóa máy do quên tài khoản Samsung account, sai mật khẩu kích hoạt cài đặt bảo mật Find my mobile - Tìm điện thoại của tôi; hoặc do máy mua lại không kiểm tra dính tài khoản Samsung account

 


Cách khắc phục :

- Kích hoạt tài khoản để máy Samsung Galaxy hoạt động bình thường, Khôi phục cài đặt gốc 

- Factory reset - Hard reset 

- Wipe trong recovery thoải mái. Tắt vĩnh viễn Reactivation lock 

- Xóa Samsung Account - Gỡ tài khoản Samsung, xóa Find my mobile 

- Tìm điện thoại của tôi - khóa máy từ xa, up rom thoải mái.

- Kiểm tra trong Download Mode dòng Reactivation Lock: OFF

 

Xử lý lấy ngay không tháo máy, không thay đổi số imei

Vui lòng liên hệ
: 0983.246.357