slogan

SỮA CHỮA IPHONE

1. Iphone 3GS :

- Chuông            : 150k
- Loa trong         : 150k
- Cáp sạc            : 120k
- Màn hình          : 490k
- Cảm ứng          : 250k
- Pin                   : 250k
- Cụm nút nguồn : 150k

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

2. Iphone 4 : 

- Mất sóng                            : 500k
- Mất wifi                              : 650k
- Mất la bàn                          : 400k
- Mất âm thanh                     : 600k
- Mất đèn flash                      : 450k
- Mất nguồn                          : 700k
- Thay camera                       : 300k
- Liệt cảm ứng                       : 600k
- Không nhận sạc USB            : 300k
- No imei 1, -1, 3, 47, 48, 50   : 700k - 950k
- Restore báo lỗi 9, 28, 14, 40  : 600k
- Nắp lưng (T/Đ)                     : 300k

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

3. Iphone 4S:

 

- Mất sóng                                   : 600k
- Mất wifi                                     : 600k
- Mất la bàn                                 : 600k
- Mất âm thanh                            : 650k
- Mất đèn flash                             : 600k
- Mất nguồn                                 : 800k
- Thay camera trước/sau (zin)        : 500k
- Thay camera trước / sau (L.Kiện) : 500k
- Liệt cảm ứng                             : 600k
- Trắng màn hình                         : 300k
- No imei restore                          : 900k - 1.200k
- Restore báo lỗi 9, 28, 14, 40       : 800k
- Nắp lưng (T/Đ)                          : 300k

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

4. Iphone 5:

- Mất sóng                           : 750k
- Mất wifi                             : 750k
- Mất la bàn                          : 600k
- Mất âm thanh                     700k
- Mất đèn flash                      : 400k
- Mất nguồn                          900k
- Thay camera trước/sau        800k
- Liệt cảm ứng                       850k
- Không nhận sạc USB            : 700k
- Thay pin zin                        : 350k
- Thay vỏ                              : 500k
- Thay nút home                    : 150k
- Thay MH nguyên bộ (Zin)     : 1.000k
- Thay MH nguyên bộ (L.Kiện) :
750k
- Ghép sim                             : 150k
- No imei restore 47, 48, 50     : 900k - 1.600k
- Restore báo lỗi 9, 28, 14, 40  : 800k - 1.600k

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

5. Iphone 5S:
- Mất sóng                                             : 
950k
- Mất wifi                                               : 750k
- Mất la bàn                                            : 600k
- Mất âm thanh                                       : 900k
- Mất đèn flash                                        : 400k
- Mất nguồn                                            : 950k
- Thay camera trước/sau                          : 800k
- Liệt cảm ứng                                         : 950k
- Không nhận sạc, nóng máy, hao pin        : 800k
- No imei restore 1, -1, 3, 47, 48, 50          : 900k - 1.800k
- Restore báo lỗi 9, 28, 14, 40, 4013, 4014 : 900k - 1.700k
- Thay pin zin                                          : 350k
- Thay vỏ (Như zin, có imei)                      : 550k
- Thay nút home                                      :
300k
- Thay MH nguyên bộ (Zin)                        : 1.300k
- Thay MH nguyên bộ (L.Kiện)                    :
950k
- Ép kính như zin                                       : 350k
- Thay nguyên cụm chân sạc, tai nghe         : 350k
- Ghép sim                                                : 150k

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

6. Iphone 5C :
- Mất sóng                                      : 950k
- Mất wifi                                          750k
- Mất la bàn                                    
700k
- Mất âm thanh                               
800k
- Mất đèn flash                                :
 600k
- Mất nguồn                                    
900k
- Mất rung                                      :
650k
- Thay camera trước                        :
450k
- Thay camera sau                           
450k
- Liệt cảm ứng                                 :
 850k
- Không nhận sạc                             :
600k
- Khay sim                                       : 400k
- No imei restore 1, -1, 3, 47, 48, 50  :
900k - 1.800k
- Restore báo lỗi 9, 28, 14, 40           :
800k - 1.200k
- Sai ngày giờ, chập chờn wifi            : 800k
- Thay pin zin                                   : 350k
- Thay vỏ                                         :
600k
- Thay nút home                               :
150k
- Thay MH nguyên bộ (Zin)                : 1.200k
- Thay MH nguyên bộ (L.Kiện)            :
900k
- Ép kính như zin                               : 400k
- Thay nguyên cụm chân sạc, tai nghe :
350k
- Ghép sim                                        :
150k

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

7. Iphone 6, 6 plus :

- Mất sóng                                 1.300k
- Mất wifi                                   1.200k
- Mất la bàn                               700k
- Mất âm thanh                          1.400k
- Mất đèn flash                           
600k
- Mất nguồn                               2.000k
- Mất rung                                 :
650k
- Thay camera trước/sau             
1.300k
- Liệt cảm ứng                            
1.000k
- Không nhận sạc                        :
1.100k
- Khay sim                                  : 3.00k
- No imei                                    : 1.500k
- Restore báo lỗi 53, 56 main zin   : 800k - 1.200k
- Thay cụm dây nguồn                 :
  + Ip6                                       : 350k
 
+ Ip 6 plus                                : 400k
- Thay pin (BH : 3 Tháng)             :

 
+ Ip6           (Zin) : 650k (L.Kiện) : 400k
 
+ Ip6 plus    (Zin) : 750k (L.Kiện) : 450k
- Thay MH nguyên  bộ                   :  
  
+ Ip6        (Zin) : 1.900k (L.Kiện) : 1.200k
   
+ Ip6 plus (Zin) : 2.400k (L.Kiện) : 1.700k
- Thay vỏ :

 
+ Ip6                                         : 650k
 
+ Ip 6 plus                                 : 700k
- Ép kính như zin                          :
  + Ip6                                        : 600k
 
+ Ip 6 plus                                 : 650k
- Thay nút home                           :
150k
- Thay cụm chân sạc, tai nghe        :
350k
- Ghép sim                                    :
150k

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Iphone 6S, 6S plus :

- Mất sóng                                   
- Mất wifi                                     
- Mất la bàn                                 
- Mất âm thanh                            
- Mất đèn flash                             
- Mất nguồn                                 
- Mất rung                                    :

- Thay camera trước/sau                
- Liệt cảm ứng                               
- Không nhận sạc                           :

- No imei                                       :
- Thay cụm dây nguồn                    :
  + Ip6s                                         : 450k
 
+ Ip 6s plus                                 : 450k
- Thay pin (BH : 3 Tháng)               :

 
+ Ip6s          (Zin) :         (L.Kiện)  :
 
+ Ip6s plus   (Zin) :         (L.Kiện)  :
- Thay MH nguyên  bộ                    : 
  
+ Ip6s       (Zin) :  2.700 (L.Kiện)  :
   
+ Ip6s plus (Zin) :           (L.Kiện) :
- Thay vỏ :

 
+ Ip6s                                        : 850k
 
+ Ip6s plus                                 : 900k
- Ép kính như zin                           :
  + Ip6s                                       : 850k
 
+ Ip6s plus                                 : 900k
- Thay vỏ                                      :

 
+ Ip6s                                        : 850k
  + Ip6s plus                                 : 900k
- Thay nút home                            :
- Thay cụm chân sạc, tai nghe        :
- Ghép sim                                   :
250k

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Iphone 7, 7 plus :

- Mất sóng                                : 
- Mất wifi                                  : 
- Mất la bàn                              : 
- Mất âm thanh                         : 
- Mất đèn flash                          : 
- Mất nguồn                              : 
- Mất rung                                :

- Thay camera trước/sau            : 
- Liệt cảm ứng                          : 
- Không nhận sạc                      :

- No imei                                  :
- Restore báo lỗi 53, 56 main zin :
- Thay pin:

 
+ Ip7                                     :
 
+ Ip7 plus                              :
- Thay vỏ :

 
+ Ip7                                     :
  + Ip7 plus                              :
- Thay nút home                       :
- Thay cụm chân sạc, tai nghe    :

- Ghép sim                               :