slogan

THAY MÀN HÌNH/ ÉP KÍNH LENOVO

Thông thường sẽ có 3 trường hợp xảy ra mà khi bạn cần sẽ phải thay mặt kính hoặc thay màn hình điện thoại cảm ứng:

* Trường hợp 1 : Máy bể mặt kính nhưng vẫn bấm cảm ứng và thấy hình bình thường => Máy bị bể mặt kiếng và chỉ cần thay mặt kiếng là sử dụng như lúc mới mua.
* Trường hợp 2 : Máy bể mặt kính và không bấm cảm ứng được, có thể thấy hình bình thường => Máy bị bể kính và liệt cảm ứng và phải thay mặt kính và cảm ứng.
*
Trường hợp 3 :
Máy bể mặt kính + không bấm cảm ứng được + hình ảnh không hiển thị rõ (Màn hình bị: đen thui, trắng, có sọc,ố 1 góc, nứt.....) nói chung là phần hiển thị hình mà lỗi cho dù cảm ứng và kính còn nguyên vẹn => Máy hư màn hình thì phải thay màn hình điện thoại nguyên bộ không thay rời được.

 
 

THAY MK / MH LENOVO (HỖ TRỢ THÁO RÁP TỪ A->Z) :

* DÒNG ĐT :
- MK Lenovo A60 : 800k
- MK Lenovo A680 : 700k - MH nguyên bộ : 1.100k
- MK Lenovo A390 :
750k - MH nguyên bộ : 1.000k
- MK Lenovo A800 :
850k
- MK Lenovo A850 :
850k - MH nguyên bộ : 1.200k
- MK Lenovo A880 :
850k - MH nguyên bộ : 1.200k

- MK Lenovo A
2010 : 800k - MH nguyên bộ : 1.350k  
- MK Lenovo A
5000 : 800k - MH nguyên bộ : 1.100k
- MK Lenovo A
6000 : 700k - MH nguyên bộ : 1.100k
- MK Lenovo A7000 :
800k - MH nguyên bộ : 1.100k

- MK Lenovo K900 :
950k - MH nguyên bộ : 1.500k
- MK Lenovo K910 :
950k - MH nguyên bộ : 1.950k

- MK Lenovo P70A :
750k - MH nguyên bộ : 1.050k
- MK Lenovo P780 :
800k - MH nguyên bộ : 1.200k
- MK Lenovo P700
: 850k - MH nguyên bộ : 1.200k
- MK Lenovo P770 :
850k - MH nguyên bộ : 1.200k

- MK Lenovo S60 : 700k - MH nguyên bộ : 1.000k
- MK Lenovo S90 :
850k - MH nguyên bộ : 2.200k
- MK Lenovo S660 :
700k - MH nguyên bộ : 950k
- MK Lenovo S720 :
850k - MH nguyên bộ :
- MK Lenovo S580 :
700k - MH nguyên bộ : 1.200k
- MK Lenovo S820 :
900k - MH nguyên bộ : 1.100k
- MK Lenovo S880 : 900k - MH nguyên bộ :
- MK Lenovo S850 : 900k - MH nguyên bộ : 1.100k
- MK Lenovo S890 :
900k - MH nguyên bộ :
- MK Lenovo S920 : 900k
- MK Lenovo S930 : 900k - MH nguyên bộ : 1.100k
- MK Lenovo T526 :
850k

* DÒNG TAB :
- MK Tab Lenovo A1000 :
900k
- MK Tab Lenovo A3300 : 950k
- MK Tab Lenovo A3500 :
950k
- MK Tab Lenovo A5500 :
950k
- MK Tab Lenovo A7600 :
950k
- MK Tab Lenovo A3000 / Idea Tab 7 : 1.000k - MH nguyên bộ : 1.400k
-
MK Tab Lenovo B6000/Yoga Tablet 8 : 1.300k - MH nguyên bộ : 1.800k
- MK Tab Lenovo S8 :
1.100k  - MH nguyên bộ : 1.850k