slogan

THAY MÀN HÌNH / ÉP KÍNH LG

Thông thường sẽ có 3 trường hợp xảy ra mà khi bạn cần sẽ phải thay mặt kính hoặc thay màn hình điện thoại cảm ứng:

* Trường hợp 1 : Máy bể mặt kính nhưng vẫn bấm cảm ứng và thấy hình bình thường => Máy bị bể mặt kiếng và chỉ cần thay mặt kiếng là sử dụng như lúc mới mua.

* Trường hợp 2 : Máy bể mặt kính và không bấm cảm ứng được, có thể thấy hình bình thường => Máy bị bể kính và liệt cảm ứng và phải thay mặt kính và cảm ứng.

* Trường hợp 3 : Máy bể mặt kính + không bấm cảm ứng được + hình ảnh không hiển thị rõ (Màn hình bị: đen thui, trắng, có sọc,ố 1 góc, nứt.....) nói chung là phần hiển thị hình mà lỗi cho dù cảm ứng và kính còn nguyên vẹn => Máy hư màn hình thì phải thay màn hình điện thoại nguyên bộ không thay rời được.


 

 

THAY MK / MH LG (HỖ TRỢ THÁO RÁP TỪ A->Z):


- MK LG V10/ H960/ K330 : 800k - MH nguyên bộ : 2.300k
- MK LG Vu 2/ F200 : 800k - MH nguyên bộ : 1.600k
- MK LG K7
/ X210DS : 750k - MH nguyên bộ : 1.600k
- MK LG K10
/ K410  : 750k - MH nguyên bộ : 1.750k
- MK LG Magna/ H500F/ H502F :
750k - MH nguyên bộ : 1.400k
- MK LG D295 :
700k - MH nguyên bộ : 1.300k
- MK LG D680/ D682/ D684/ D685/ D686
/ G Pro Lite : 900k - MH nguyên bộ : 1.800k
- MK LG E970 :
800k - MH nguyên bộ : 1.500k

- MK LG L70/ D320/ D325 :
700k - MH nguyên bộ : 1.200k
- MK LG L80/ D380 :
700k - MH nguyên bộ : 1.200k
- MK LG L90/ D405/ D410 :
700k - MH nguyên bộ : 1.200k

- MK LG LTE
/ F120  : 700k - MH nguyên bộ : 1.200k
- MK LG LTE 2
/ F160 : 700k - MH nguyên bộ: 1.100k
- MK LG LTE 3
/F260/ US780/ F7 : 800k - MH nguyên bộ : 1.200k  

- MK
LG Optimus G/ F180/ E975: 750k - MH nguyên bộ: 1.350k
- MK LG GK
/ F220 : 750k - MH nguyên bộ : 1.650k
- MK LG GX/ F310: 950k - MH nguyên bộ : 1.800k  
- MK
LG G Pro 1/ F240/ E980/ E985/ E988 : 700k - MH nguyên bộ : 1.150k
- MK LG G Pro 2 / D830/ D837/ D838
: 950k - MH nguyên bộ: 1.700k

- MK LG G2 ISAI :
900k - MH nguyên bộ : 1.800k
- MK LG G2/ D802/ D805 (Quốc tế Việt Nam) : 900k - MH nguyên bộ : 1.600k
- MK LG G2/ F320
(Hàn Quốc)/ L-01F/ D800/ E988 : 700k - MH nguyên bộ : 1.350k

- MK LG G3A/ F410 :
1.100k
- MK LG G3 ISAI :
900k - MH nguyên bộ : 1.700k
- MK LG G3
D690 : 800k - MH nguyên bộ : 1.500k
-
MK LG G3/ G3 cat 6 F460/ G3 Plus/ F400/ D855/ D850/ D851 : 700k - MH nguyên bộ : 1.500k
- MK LG G3 zin/ F400/ D690/ D855/ D850/ D851:
950k - MH nguyên bộ : 1.700k

- MK LG G4 Stylus (H540)/ LG G Stylo T-Mobile : 800k - MH nguyên bộ: 2.000k
- MK LG G4 Stylus
2/ K520 : 800k - MH nguyên bộ: 2.200k
- MK LG G4/ H810/ H811/ H812/ H815/ H818/ LS991/ US991/ VS986 :
800k - MH nguyên bộ : 1.700k

- MK LG Google Nexus 4/ E960 : 750k - MH nguyên bộ : 1.350k
- MK LG Google Nexus 5/ D820 :
700k - MH nguyên bộ : 1.300k
- MK LG Google Nexus 6  :
1.200k - MH nguyên bộ: