slogan

THAY MÀN HÌNH / ÉP KÍNH SAMSUNG

Thông thường sẽ có 3 trường hợp xảy ra mà khi bạn cần sẽ phải thay mặt kính hoặc thay màn hình điện thoại cảm ứng:

* Trường hợp 1 : Máy bể mặt kính nhưng vẫn bấm cảm ứng và thấy hình bình thường => Máy bị bể mặt kiếng và chỉ cần thay mặt kiếng là sử dụng như lúc mới mua.

* Trường hợp 2 : Máy bể mặt kính và không bấm cảm ứng được, có thể thấy hình bình thường => Máy bị bể kính và liệt cảm ứng và phải thay mặt kính và cảm ứng.

* Trường hợp 3 : Máy bể mặt kính + không bấm cảm ứng được + hình ảnh không hiển thị rõ (Màn hình bị: đen thui, trắng, có sọc,ố 1 góc, nứt.....) nói chung là phần hiển thị hình mà lỗi cho dù cảm ứng và kính còn nguyên vẹn => Máy hư màn hình thì phải thay màn hình điện thoại nguyên bộ không thay rời được.

 


 

THAY MẶT KÍNH/MH SS (HỖ TRỢ THÁO RÁP TỪ A -> Z)  :

* SS Dòng S :
- MK S1 i9000 : 
600k - MH nguyên bộ : 1.100k
- MK S1 M110s : 600k - MH nguyên bộ : 1.100k  

- MK S2 M250s : 600k - MH nguyên bộ : 1.100k
- MK S2 i9100, i9100G : 600k - MH nguyên bộ  : 1.100k  

- MK S3 i9300 , i9301, i9300T, t999 , i747 , R513 : 600k - MH nguyên bộ : 1.700k
- MK S3 mini I8190 : 600k - MH nguyên bộ : 1.300k  

- MK S4 i9500, i9502, i9505, i317,M919,E330,docomo : 650k - MH nguyên bộ : 1.900k  
- MK S4 mini i9190 : 600k - MH nguyên bộ : 1.900k  

- MK S5 : 650k - MH nguyên bộ : 2.300k  
- MK S5 G906  : 650k - MH nguyên bộ: 2.700k  
- MK S5 Mini : 650k - MH nguyên bộ : 
- MK S5 Active : 
800k - MH nguyên bộ : 

- MK S6 : 
750k - nguyên bộ : 3.000k
- MK S6 Edge : 1.000k - MH nguyên bộ: 3.500k - Thay cảm ứng: 1.400
- MK S6 Edge Plus : 1.700k - MH nguyên bộ: 5.700k - Thay cảm ứng: 2.100

- MK S7 : 800k - MH nguyên bộ : 3.250k
- MK S7 edge : 1.300k - MH nguyên bộ : 3.900k - Thay cảm ứng : 2.000 - MH nguyên khung : 5.250

* SS Dòng Note :

- MK Note 1 N7000, E160S, E160L, E160k, i9220 : 
650k - MH nguyên bộ : 1.350k  
- MK Note 1 AT&T i717 : 650k - MH nguyên bộ : 1.350k  

- MK Note 2 N7100,N7102,E250s,N7105,T889,I605,L900 : 650k – MH bộ1.900k

- MK Note3 N9000/ N900/ N9005/ Docomo N45/SC-01F : 650k – MH bộ : 2.600k  
- MK Note 3 Neo/ N750/ N7500/ N7502 : 650k - MH nguyên bộ : 2.500k  

- MK Note 4 : 700k - MH nguyên bộ : 3.300k  
- MK Note Edge : 1.100k - MH nguyên bộ: 3.300k

- MK Note5 : 800k - MH nguyên bộ : 4.100k  

* SS Dòng A :
- MK Alpha : 650k - MH nguyên bộ : 2.000k
- MK A300 (A3-2015) : 600k - MH nguyên bộ : 2.100k  
- MK A500 (A5-2015) : 600k - MH nguyên bộ : 2.250k
- MK A700 (A7-2015) : 600k - MH nguyên bộ : 2.900k
- MK A800 (A8-2015) : 650k - MH nguyên bộ 3.450k

- MK A310 (A3-2016) :
 600k - MH nguyên bộ : 2.000k
- MK A510 (A5-2016) : 600k - MH nguyên bộ : 2.800k
- MK A710 (A7-2016) : 650k - MH nguyên bộ : 3.100k
- MK A810 (A8-2016) : 900k - MH nguyên bộ 3.750k
- MK A910 (A9-2016) : 700k - MH nguyên bộ 2.650k

 

- MK A320 (A3-2017) : 650k - MH nguyên bộ : 2.300k
- MK A520 (A5-2017) : 650k - MH nguyên bộ : 2.900k
- MK A720 (A7-2017) : 700k - MH nguyên bộ : 2.900k

* SS Dòng E :

- MK E500 (E5-2015) : 
600k - MH nguyên bộ : 2.200k
- MK E700 (E7-2015) : 600k - MH nguyên bộ : 2.700k

* SS Dòng J/On/C :

- MK Galaxy J    : 
1.100k - MH nguyên bộ : 2.500k
- MK J100 (J1-2015) :
 650k - MH nguyên bộ : 1.000k
- MK J200 (J2-2015) : 600k - MH nguyên bộ : 1.900k
- MK J500 (J5-2015) : 600k - MH nguyên bộ : 1.700k
- MK J700 (J7-2015) : 600k - MH nguyên bộ : 2.400k

- MK J120 (J1-2016) : 
600k - MH nguyên bộ : 1.550k
- MK J320 (J3-2016) : 600k - MH nguyên bộ : 1.550k
- MK J510 (J5-2016) : 600k - MH nguyên bộ : 1.600k
- MK J710 (J7-2016) : 650k - MH nguyên bộ 1.950k

- MK J
2 Prime (2016) : 700k - MH nguyên bộ 1.150k
- MK J5 Prime (2016) : 650k - MH nguyên bộ 1.500k
- MK J7 Prime (2016) : 
650k - MH nguyên bộ 1.500k
- MK J3 Pro 800k - MH nguyên bộ 1.700k
- MK J7 Pro 800k - MH nguyên bộ 2.400k

- MK J
3 (2017) : 800k - MH nguyên bộ 2.000k
- MK J7 (2017) : 800k - MH nguyên bộ 2.400k

- MK C5 : 
900k - MH nguyên bộ 
- MK C7 : 950k - MH nguyên bộ :
- MK C9/C9 Pro : 700k - MH nguyên bộ 3.050k

- MK On2 : 
900k - MH nguyên bộ 1.900k
- MK On
5900k - MH nguyên bộ 1.900k
- MK On7 : 900k - MH nguyên bộ 1.900k

* SS Dòng Khác :

- MK E120 : 600k - MH nguyên bộ : 1.400k 
- MK E110S : 600k - MH nguyên bộ : 1.600k 
- Mk I727 : 600k - MH nguyên bộ : 1.600k
- MK I777 : 600k - MH nguyên bộ : 1.600k 
- MK SC-03D (Dòng Docomo)  : 600k - MH nguyên bộ : 1.600k 
- MK I9250/ Nexus S/ I515/ SC - 04D : 750k - MH nguyên bộ : 1.600k 
- MK I9020 : 750k - MH nguyên bộ : 1.300k 
- MK I9070 : 700k - MH nguyên bộ : 1.300k  
- MK I897 : 600k - MH nguyên bộ : 1.300k
- MK I997 : 600k - MH nguyên bộ : 1.300k
- MK T959 : 600k - MH nguyên bộ : 1.300k   
- MK T989 : 600k - MH nguyên bộ : 1.600k  

- MK Mega 6.3 inch/ 9200/ 9205 : 850k - MH nguyên bộ: 1.400k
- MK Mega 5.8 inches 9152 : 750k - MH nguyên bộ : 1.400k  
- MK Trend 7560 : 650k - MH nguyên bộ : 1.000k
- MK Trend Plus 7580 : 700k - MH nguyên bộ : 1.000k
- MK Grand 1 I9082 : 
750k - MH nguyên bộ : 1.100k
- MK Grand 2 G7102 : 
700k - MH nguyên bộ : 1.100k
- MK Premier 9260 : 
700k - MH nguyên bộ : 
- MK Core 2 Duos/ G355H : 
750k - MH nguyên bộ : 1.050k
- MK Core Plus/ G350 :
750k - MH nguyên bộ: 1.150k
- MK Grand Prime
/ G530 : 700k - MH nguyên bộ : 1.100k
- MK Grand Prime
/ G531 : 700k - MH nguyên bộ: 1.100k
- MK Core Prime
/ 360 : 700k - MH nguyên bộ : 1.100k
- MK V/ G313 : 
700k - MH nguyên bộ : 950k
- MK Win 8552 : 650k - MH nguyên bộ : 1.050k
- MK Duos 8262 : 650k - MH nguyên bộ : 1.050k  

THAY MẶT KÍNH/ MH SS TAB  MK CẢM ỨNG (HỖ TRỢ THÁO RÁP)

*Tab S : 
- MK Galaxy Tab S/ T800/ T805 (10.5 inch) : 1.200k -  MH nguyên bộ : 4.300k
- MK Galaxy Tab S T705 (8.4 inch) : 
1.200k - MH nguyên bộ : 4.400k  
- MK Galaxy Tab S
2/ T815 (9in) : 1.200k -  MH nguyên bộ : 4.100k
- MK Galaxy Tab S
2/ T715 (8in) : 1.200k - MH nguyên bộ : 3.800k  

*Galaxy Tab A/ P355 / T355: 900k - MH nguyên bộ : 2.300k
*Galaxy Tab A/ P555 / T555 : 
950k - MH nguyên bộ : 2.400k
*Galaxy Tab E  (9.6 inch)  P561:
 950k - MH nguyên bộ : 2.250k

*Galaxy Tab 1 : 
- Model P7500/ P7510/ P7100 : 900k - MH nguyên bộ : 1.700k
- Model P7300/ P7310 :
 900k - MH nguyên bộ :1.700k

*Galaxy Tab 2 : 
- Model P1000/ I987/ SC-01C/ i800/ T849/ M180s/ P100 : 800k - MH nguyên bộ : 1.100k
- Model P3100/ P310/ P3110/ P3113 : 800k - MH nguyên bộ : 1.100k
- Model P5100/ P5110/ P5115 : 
900k - MH nguyên bộ :1.800k
- Model P6200/ P6201/ P6211/ SC-01E : 
800k -  MH nguyên bộ : 1.100k

*Galaxy Tab 3 :
 

- Model P5200/ N8000 : 900k - MH nguyên bộ : 2.100k
- Model T111/ T110 : 
800k - MH nguyên bộ : 1.200k
- Model T116 / Tab 3V : 
850k - MH nguyên bộ :1.200k
- Model T210/ T211 : 
800k - MH nguyên bộ : 1.200k
- Model T310/ T311 : 
900k -  MH nguyên bộ : 1.600k
- Model P600/ P601 : 
1.300k - MH nguyên bộ : 3.600k

*Galaxy Tab 4 : 
- Model T231/ T230 : 800k - MH nguyên bộ : 1.800k
- Model T331 : 
900k - MH nguyên bộ : 1.900k
- Model T321/ T320/ T325/ tab pro 8.4 : 
900k - MH nguyên bộ : 2.000k
- Model T531
/ T530 (10.1 inch) : 1.000k - MH nguyên bộ :2.000k

*Tab N5100 (Note 8)
 :
 1.000k - MH nguyên bộ :1.900k
*Galaxy Tab Pro 12.2/ T900/ T905 :
 1.900k - MH nguyên bộ : 4.000k